Siglo XXs.XX - Pintura europea. Vanguardias rusasWork on paperGouachepaper
Download image Print page